<div align="center"> <h1>FM Zegar</h1> <h3>flash mob - czas uniwersalny dla polski</h3> <p></p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://wfa.boo.pl/zegarek.php" rel="nofollow">http://wfa.boo.pl/zegarek.php</a></p> </div>